Menu

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst?

De wet- en regelgeving voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verandert. Niet per 1 januari 2016 zoals eerder voorgenomen, maar waarschijnlijk per 1 april 2016. Tenminste, als de Eerste Kamer dan akkoord is gegaan. Maar wat verandert er eigenlijk? En wat betekent dit voor u en uw opdrachtgever? We zetten de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Overgangsregeling

In het nieuwe wetsvoorstel wordt de VAR vervangen door voorbeeldovereenkomsten. Maar zover is het nog niet, want de Eerste Kamer is kritisch. Daarom is de invoering van de nieuwe wet vooralsnog uitgesteld tot 1 april 2016. Tot die tijd geldt een overgangsregeling. Zijn de omstandigheden niet veranderd en blijft u hetzelfde werk uitvoeren voor uw opdrachtgever? Dan is de VAR die u in 2014 of 2015 hebt ontvangen in ieder geval geldig tot 1 april 2016. U vraagt wel een nieuwe VAR aan als u er nog geen hebt, of als de werkzaamheden of voorwaarden veranderen. In dat geval is deze VAR geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving in 2016 ingaat.

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

Oké, tot zover de overgangsregeling. Maar wat houdt het nieuwe wetsvoorstel in? En wat betekent het voor u als de Eerste Kamer ermee instemt? Dan wordt de VAR vervangen door voorbeeldovereenkomsten. Als freelancer of zzp’er werkt u dan voortaan volgens de voorbeeldovereenkomst, die een gedetailleerde beschrijving geeft van de arbeidsrelatie. De zekerheid over de arbeidsrelatie vervalt als er ook maar op één onderdeel van wordt afgeweken. U sluit zo’n overeenkomst met al uw opdrachtgevers. Zolang u zich aan de modelovereenkomst houdt, is er geen sprake van een dienstbetrekking en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Deze overeenkomst is vijf jaar geldig.

Verschuiving van verantwoordelijkheid

Met de veranderingen verschuift de verantwoordelijkheid deels naar de opdrachtgever. Die blijft verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van loonheffing en moet dan ook van dag tot dag controleren of u de werkzaamheden uitvoert volgens de voorbeeldovereenkomst. Daarmee neemt de aansprakelijkheid voor opdrachtgevers toe. Daar staat tegenover dat u als opdrachtnemer geen enkele zekerheid meer hebt of uw inkomsten worden aangemerkt als winst uit uw onderneming. Deze toetsing schuift volledig door naar de aangifte inkomstenbelasting.

De nieuwe wet- en regelgeving gaat dus pas in als de Eerste Kamer ermee instemt. De invoering is uitgesteld tot 1 april 2016. Of komt van uitstel afstel? Wij houden u op de hoogte.

Tot slot ontvangt u nog enkele fiscale eindejaarstips van ons:

  • Sinds 2015 geldt de werkkostenregeling. Dit betekent dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden 1,2% van de loonsom belastingvrij aan werknemers mogen verstrekken.
  • Ongehuwde samenwoners zijn niet altijd fiscale partners. Wilt u toch optimaal profiteren van de voordelen van het fiscaal partnerschap? Dan is het zinvol om een samenlevingsovereenkomst op te stellen.
  • De vermogensrendementsheffing (ook wel ‘spaartaks’ genoemd) wordt berekend op basis van uw vermogen op de peildatum van 1 januari. Benut de mogelijkheden om uw vermogen op deze datum zo laag mogelijk te krijgen.
  • Doneert u elk jaar aan dezelfde goede doelen? Doe dit dan in de vorm van een periodieke gift. Dit is fiscaal veel aantrekkelijker, omdat er dan geen drempel geldt. De meeste goededoelenorganisaties vertellen u graag hoe u dit het beste kunt regelen.

Kom in contact met onze schatmeesters

Wij hebben een schat aan ervaring om u verder te helpen met o.a. uw hypotheek, pensioen of financiële vraagstuk.