Menu

HET EFFECT VAN DE LAGE REKENRENTE OP UW PENSIOEN

In het voorjaar van 2019 sloten de regering, werknemers en werkgevers een pensioenakkoord. Dit heeft betrekking op de pensioenfondsen. Maar het gejuich over dit akkoord neemt in kracht snel af. Met de lage rentestanden van nu moeten pensioenfondsen een steeds lagere rekenrente hanteren om hun verplichtingen in de toekomst na te komen. En dat kan effect op uw pensioen hebben. Wij vertellen u graag meer over pensioen bij pensioenfondsen en bij overige uitvoerders. 

Pensioen bij pensioenfondsen

Na ruim tien jaar van gesteggel sloten in juni 2019 de regering, werknemers en werkgevers een pensioenakkoord voor de pensioenfondsen. Lang leek door een wirwar van belangen een overeenkomst ver weg. Maar deze zomer kwamen de betrokken partijen toch voldoende tot elkaar voor de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel. Echter: met de lage rentestanden van nu moeten pensioenfondsen een steeds lagere rekenrente hanteren om hun verplichtingen in de toekomst na te komen. Deze rekenrente, ook wel risicovrije rente genoemd, wordt bepaald door de overheid en De Nederlandsche Bank. Hoe lager die rente is, hoe meer geld pensioenfondsen nu in kas moeten houden.  

Pensioen bij overige uitvoerders

Naast deze regelingen voor pensioenfondsen kennen we ook de beschikbare premieregeling (BPR) bij verzekeraars en de premiepensioeninstelling (PPI). Hierin is het pensioen niet alleen afhankelijk van rente zoals bij de pensioenfondsen, maar ook van uw beleggingen. 

Vertrouwen in toekomst van pensioen neemt af

Omdat niemand over een glazen bol beschikt met helder zicht op onze toekomst, wordt de waarde van alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen geschat. De meningen lopen sterk uiteen over wat de juiste schatting is, binnen en buiten de Pensioenfederatie. En die Pensioenfederatie neemt zelf geen standpunt in over welke rekenrente (discontovoet) er gehanteerd moet worden. Veel specialisten vrezen dan ook dat het vertrouwen in het pensioenakkoord flinke deuken oploopt en daarmee ook het vertrouwen in de toekomst van ons pensioen.  

Check uw pensioen regelmatig

Welke effecten heeft deze gang van zaken op uw pensioen? Het is gewoon nog heel onduidelijk of en zo ja, op hoeveel deelnemers gekort gaat worden. En wordt er gekort, dan kan ook niemand zeggen wat precies het verlaagde bedrag is. Gelukkig vormen de uitkeringen van het pensioenfonds maar een deel van het inkomen dat u als gepensioneerde geniet. De AOW bijvoorbeeld blijft gelijk. Hoe dan ook, we raden u sowieso aan uw pensioen met regelmaat te checken. De schatmeesters van BonnierVeraa staan op dit punt graag voor u klaar. Samen met u kijken we naar wat voor u de beste vervolgstappen zijn. 

Kom in contact met onze schatmeesters

Wij hebben een schat aan ervaring om u verder te helpen met o.a. uw hypotheek, pensioen of financiële vraagstuk.