Menu

Nieuw pensioenakkoord: dit betekent het voor u

De kogel is door de kerk: na bijna tien jaar onderhandelen zijn vakbonden, werkgevers en het kabinet het eens over de nieuwe regels voor ons pensioen. Wat verandert er precies? En wat betekent dit voor u? Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

De nieuwe regels maken het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker. Zo is het straks duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u aan vermogen opbouwt. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

Uw pensioen wordt flexibeler

Het pensioen beweegt mee met de economie. Gaat het economisch goed, dan groeit het verwachte pensioen. Ook gepensioneerden profiteren hiervan. Maar gaat het slechter met de economie, dan worden pensioenen lager. Goed om te weten: hoe dichter u bij uw pensioen komt – of als u dit al ontvangt – hoe minder uw bedrag schommelt.

De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting, maar zal minder snel stijgen dan in 2012 is bedacht. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Deze stijgt in 2022 met drie maanden en komt stapsgewijs in 2024 uit op 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting: per jaar dat we langer leven, is er een stijging van acht maanden.

U kunt eenmalig een bedrag opnemen

U kunt straks eenmalig op uw pensioendatum een bedrag in één keer laten uitbetalen. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen, te reizen, zorgvoorzieningen te regelen of uw woning te verbouwen. Alle pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht u deze keuze aan te bieden. Wel gelden er enkele voorwaarden. Weten wat de voorwaarden precies zijn? Wij leggen het u graag uit.

Betere regels voor het nabestaandenpensioen

De nu redelijk ingewikkelde regels van het nabestaandenpensioen worden eenvoudiger. Ook gaat de financiële positie van de achterblijvende partner en kinderen erop vooruit. De nieuwe regels gelden voor alle drie de onderdelen van het nabestaandenpensioen:

1. Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum

  • In de toekomst komt er maar één type partnerpensioen. En dat wordt verzekerd met een risicoverzekering. U bepaalt zelf hoeveel procent van het salaris u verzekert, dit mag maximaal vijftig procent van het salaris zijn.
  • Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte dienstjaren. Met andere woorden: het maakt niet uit hoe lang u al deelneemt aan de pensioenregeling, er wordt altijd maximaal vijftig procent van het salaris verzekerd.

2. Partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het nabestaandenpensioen in, wat nu ook al zo is.

3. Wezenpensioen

  • Er komt in de wet een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen. Nu nog hebben pensioenregelingen verschillende leeftijdsgrenzen, van 18 tot 30 jaar.
  • Verder gaat het maximumbedrag voor het wezenpensioen omhoog: tien procent van het salaris van de overledene. Een flinke stijging, als je bedenkt dat het op dit moment ongeveer zeven procent is.

Een zwaar beroep? Dan kunt u rekenen op betere afspraken

Het kabinet trekt de portemonnee om te zorgen dat mensen met zware beroepen op een gezonde manier hun pensioen halen: de komende jaren € 1 miljard en structureel € 10 miljoen per jaar. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet voor omscholing naar lichter werk, extra verlof of de mogelijkheid om eerder te stoppen.

Vervroegd pensioen

Werkgevers mogen medewerkers maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd een fiscaalvriendelijke uitkering aanbieden. Het is voor de medewerker dan net of de AOW eerder ingaat. Ook kan de uitkering worden aangevuld met een deel ouderdomspensioen. Deze nieuwe wet gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 in.

Subsidie voor alle sectoren

Werkgevers in alle sectoren kunnen voor zware beroepen een subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Zelf uw loopbaan inrichten

Heeft u een zwaar beroep, dan krijgt u de mogelijkheid het laatste deel van uw loopbaan zelf in te richten. Denk aan eerder of geleidelijk stoppen, en arbeidsduurverkorting. Ook kunt u subsidie aanvragen voor financiële adviesgesprekken.

Wel of niet voordelig voor u?

De nieuwe pensioenregels worden ingevoerd op 1 januari 2022. En gaan gelden voor alle pensioenen. Zit u halverwege uw loopbaan? Dan kunnen de nieuwe regelingen nadelig zijn. Daarom krijgt u een compensatie of gelden er andere afspraken. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Of heeft u andere vragen over de nieuwe pensioenregels? Neem gerust contact met ons op, onze Schatmeesters staan voor u klaar.

Kom in contact met onze schatmeesters

Wij hebben een schat aan ervaring om u verder te helpen met o.a. uw hypotheek, pensioen of financiële vraagstuk.