Menu

Collectieve pensioenregeling voor logopedisten in de vrije vestiging

Logopedisten die werknemer zijn in de vrije vestiging kunnen meedoen aan een pensioenregeling. Dat levert later extra inkomen op.

Bijna 90 procent van de werknemers in Nederland bouwt pensioen op. Dat betekent dat zij later niet alleen een AOW-uitkering krijgen, maar ook pensioen dat ze via hun werkgever hebben opgebouwd. Dat is het mooie van het Nederlandse pensioenstelsel. Dankzij de combinatie van de AOW-uitkering en het aanvullende pensioen via de werkgever hoort het Nederlandse pensioenstelsel nog steeds tot de allerbeste stelsels van de wereld.

Hoe zit dat bij logopedisten

Logopedisten in loondienst bouwen ook vaak pensioen op. Bijvoorbeeld als zij in dienst zijn van een zorginstelling of een onderwijsinstelling. Maar logopedisten die in dienst zijn van een vrijgevestigde praktijkhouder bouwen geen pensioen op. Dat komt doordat zij niet onder een CAO vallen. Wij raden praktijkhouders aan te zorgen voor een pensioen voor hun werknemers. Dat in onze ogen bij goed werkgeverschap. Pensioen is een normale en belangrijke arbeidsvoorwaarde. Wij bieden samen met online pensioenbank Brand New Day een collectieve pensioenregeling voor logopedisten aan in de vrije vestiging. Zorgen voor pensioen biedt voordelen voor de werknemer en werkgever. Er is een tekort aan logopedisten. Werkgevers die een pensioenvoorziening aanbieden zijn voor logopedisten aantrekkelijker dan werkgevers die dit niet doen.

Ook nabestaandenpensioen

Pensioenen zijn vaak in het nieuws. Veel pensioenfondsen staan er financieel niet goed voor. Dit betekent echter niet dat het opbouwen van pensioen geeft zin heeft. Soms lees je dat pensioenfondsen de pensioenen moeten verlagen. Bij de pensioenregeling voor logopedisten geldt dit niet, omdat het een beschikbare premieregeling is. Dat betekent dat iedere logopedist een eigen persoonlijk pensioenpotje heeft. Er wordt elke maand premie betaald en de opbrengst daarvan is je eigen pensioen. Bovendien biedt een pensioenregeling meer voordelen. Bij overlijden is er een uitkering aan partner en kinderen, dus je geld is bij overlijden niet weg. Bij arbeidsongeschiktheid neemt de pensioenbank de premiebetaling over, zodat je ook tijdens arbeidsongeschiktheid deels pensioen blijft opbouwen.

Meedoen aan een pensioenregeling is vanwege de schaalvoordelen gunstiger dan in je eentje iets regelen. Allerlei kosten kun je delen, zoals administratiekosten en beleggingskosten.

Daarnaast is er een fiscaal voordeel. Over het bedrag van de pensioenpremie hoeft nu geen belasting betaald te worden. Later, als de logopedisten pensioen ontvangen, moeten ze over de pensioenuitkering wel belasting betalen. Maar mensen met een AOW-uitkering betalen veel minder belasting dan werkenden. Het fiscale voordeel is dus groot.

Zzp’ers

Wanneer de praktijkhouder niet mee wil doen en de logopedist die in dienst is bij deze praktijk graag wel wil meedoen aan het pensioenregeling. Dan adviseren wij om je werkgever ervan proberen te overtuigen van het belang van een goede pensioenvoorziening.  Zonder werkgever kan dit namelijk niet. Logopedisten die als zzp’er werken kunnen niet meedoen aan een collectieve regeling. Maar ook zij kunnen op verschillende manieren fiscaalvriendelijk geld opzij zetten voor hun oude dag. Pensioen lijkt vaak ver weg, maar het is je inkomen voor later. Het is belangrijk om hier serieus over na te denken.

Kom in contact met onze schatmeesters

Wij hebben een schat aan ervaring om u verder te helpen met o.a. uw hypotheek, pensioen of financiële vraagstuk.