Menu

NIEUW BELASTINGSTELSEL. WAT VERANDERT ER PRECIES?

Het is een van de belangrijke punten in het regeerakkoord: de hervorming van het belastingsysteem. Met de invoering van de zogenoemde vlaktaks worden de verschillen in fiscale behandeling kleiner. Wat dat precies betekent? We leggen het u graag uit. 

Eén tarief voor de meeste inkomens

Laten we beginnen met het goede nieuws. Aangifte doen wordt er in elk geval eenvoudiger op. Dat komt omdat het systeem vereenvoudigd wordt. We gaan van vier naar twee belastingschijven: de eerste drie worden samengevoegd tot één. Dat wil zeggen dat verreweg de meeste inkomens straks met hetzelfde tarief worden belast. En dat we afscheid nemen van het overgrote deel van de bijna 120 verschillende aftrekposten, kortingen en andere belastingbeperkende regelingen die nu bestaan.  

Heffing voor hoge inkomens

Vlaktaks is eigenlijk niet helemaal de juiste term. Want dat zou betekenen dat voor álle inkomens hetzelfde belastingtarief geldt. Terwijl het kabinet ook een zogeheten solidariteitsheffing voor hoge inkomens invoert. Dat betekent dat boven een bepaald inkomen een hoger tarief geldt. Er zijn dus twee schijven; vlaktaks is eigenlijk tweetaks.  

En dan nu de cijfers

Iedereen met een inkomen tot pakweg € 68.000 betaalt straks het basistarief van 36,93%. Nu is dat nog 36,55% tot € 19.982, en 40,8% voor inkomsten tot ongeveer € 68.000. U ziet dat het nieuwe tarief bijna gelijk is aan het huidige laagste tarief en dus vooral voordelig is voor mensen met een inkomen tussen pakweg € 20.000 en € 68.000. Maar ook mensen met een hoger salaris gaan erop vooruit. Zij vallen weliswaar in de schijf met het toptarief van 49,5%, maar dat is nog altijd lager dan het huidige tarief van 52%. De meeste Nederlanders betalen straks dus minder belasting. Goed nieuws, maar een slag om de arm is wel op zijn plaats. Want ook voor de aftrekposten geldt straks het basistarief van 36,93%. Iedereen die hierbij nu nog in de 40,8%-schijf of hoger valt, gaat er op dat front dus op achteruit. Zo kan het zijn dat u minder hypotheekrente terugkrijgt. 

2019 of …?

Als het aan het kabinet Rutte III ligt, doet de tweetaks in 2019 zijn intrede. Natuurlijk vraagt dit nogal wat van de Belastingdienst. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Hebt u intussen vragen over het nieuwe stelsel en de gevolgen voor u? Onze schatmeesters staan voor u klaar. 

Kom in contact met onze schatmeesters

Wij hebben een schat aan ervaring om u verder te helpen met o.a. uw hypotheek, pensioen of financiële vraagstuk.